Od dnia 25 maja 2018 obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).

Dbając o dane naszych Klientów, poniżej przedstawiamy niezbędne informacje na ten temat.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane  dane

osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyrazili Państwo zgodę. W przypadku, gdy postanowią

Państwo jednak nie podawać  niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrażą zgody na ich przetwarzanie,

niestety nie będzie możliwe zrealizowanie Państwa zamówienia.

1. Celem Polityki Bezpieczeństwa jest zapewnienie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez 

B.E DESIGN Elżbieta Pietrzak ul.Minerska 58A, NIP 5251476240, REGON 362781913 , 

przed wszelakiego rodzaju zagrożeniami, tak wewnętrznymi jak i zewnętrznymi, świadomymi lub nieświadomymi.

2. Sposób przetwarzania danych osobowych – poza regulaminami i politykami przyjętymi przez B.E Design – określają także regulacje

prawne, takie jak m.in. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli tak zwane RODO. Regulacje te określają m.in. prawa Klienta

związane z danymi osobowymi oraz obowiązki prawne B.E Design związane z przetwarzaniem tych danych osobowych. 

3. Administratorem danych osobowych jest B.E DESIGN Elzbieta Pietrzak, z siedzibą przy ul. Minerskiej 58A w Warszawie,

przetwarzający dane osobowe Klientów dla celów niniejszej Polityki.


4. Dane osobowe Klienta przetwarzamy, gdyż jest to niezbędne w celu prawidłowego wywiązania się z zawartej z Klientem umowy.

Potrzebujemy ich w momencie:

 • wysyłania maili, sms lub połączeń telefonicznych z informacjami o zamówieniach
 • obsługi zamówienia, tj przyjęcia zamówienia, przekazania go do realizacji, obsługi i rozwiązania potencjalnych problemów, które mogą się przy nim pojawić, pakowania oraz jego wysyłki
 • rozwiązywania reklamacji, zwrotów i obsługi posprzedażowej np. gwarancji, rękojmii
 • obsługi zgłoszeń lub pytań, które są do nas kierowane np. przez formularz kontaktowy lub inną drogą
 • obsługi księgowej i podatkowej lub prawnej
 • prowadzenia działań marketingowych, aby móc przedstawiać produkty, którymi prawdopodobnie możesz się zainteresować
 • zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy w naszym serwisie
 • rejestracji indywidualnego Konta w Platformie Internetowej;
 • zapisywaniu się do newslettera;

Do danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez B.E Design należą:

 • dane kontaktowe – takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego;
 • dane adresowe – takie jak adres zamieszkania

5. Dane osobowe Klientów i Użytkowników będą przechowywane tak długo, jak długo jest to niezbędne do korzystania z indywidualnego

Konta, realizacji usług oraz przygotowania odpowiedzi na zapytanie lub reklamację przy czym nie dłużej niż do czasu usunięcia Konta

lub rozpatrzenia reklamacji, lub przedawnienia roszczeń. 

Dane Klienta będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie.

6.  Dane osobowe, które nam powierza Klient mogą być przekazywane w niezbędnym zakresie do firm, które wspierają nas w obsłudze

naszej strony, co dotyczy podmiotów realizujących dostawę zamówień tj. firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

7. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, które u nas pozostawił. Może je dowolnie modyfikować na swoim

koncie w naszym sklepie. Może zwrócić się do nas z prośbą o całkowite usunięcie swoich danych. Możesz także wnieść skargę do organu

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. PLIKI COOKIES JAKO CZĘŚĆ POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne"  (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.To od Ciebie zależy konfiguracja Twojej przeglądarki internetowej, także to Ty decydujesz czy chcesz, aby pliki te były zapisywane czy nie. Jeśli ustawisz przeglądarkę, aby nie zapisywała plików cookie musisz liczyć się z faktem, iż uniemożliwi to prawidłowe działanie niektórych funkcji naszego sklepu.